Teamcoaching

Een team kan voor verschillende vraagstukken ondersteund worden door een teamcoach. Wil je als team beter gaan samenwerken? Hoe zorg je bijvoorbeeld ervoor dat iedereen zoveel mogelijk op talenten en kwaliteiten wordt ingezet? Geven teamleden elkaar feedback? Wat is de visie van het team en hoe worden taken verdeeld? Zijn er onbesproken opvattingen en drijfveren die goed functioneren in de weg staan?

Methodiek op maat

Ik maak gebruik van verschillende methodieken. Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek) helpt bijvoorbeeld als verandervisie en -strategie om de aandacht te richten op datgene wat werkt in plaats van op problemen. Zo versterk je wat werkt.

Kies Think Brink!

‘Een goede teamcoach, die altijd op zoek is naar talenten van een ieder, ruimte geeft en haar doelen bereikt’